Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler

17.03.2018-30.12.2018

Müze Evliyagil, küratörlüğünü Beral Madra’nın üstlendiği “Düşünme İkonları: İmgeler ve  Metinler” sergisini ağırlamaya hazırlanıyor. Sergi, Müze Evliyagil Koleksiyonundan bir araya gelen 23 sanatçının üretimleriyle beraber sunulan metinler eşliğinde sanat severleri düşünmeye davet ediyor. “Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler” 17.03.2018-30.12.2018 tarihleri arasında Müze Evliyagil’de.

Sergide eserleri yeralan sanatçılar Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ferruh Başağa, Selim Turan, Nejad Devrim, Mübin Orhon, Yüksel Arslan, Burhan Doğançay, Seyhun Topuz, Osman Dinç, Kemal Önsoy, Canan Tolon, İnci Eviner, Mithat Şen, Kemal Seyhan, Ekrem Yalçındağ, Günnur Özsoy, Ebru Döşekçi, Nermin Er, Haluk Akakçe, Evren Tekinoktay, Ebru Uygun, Seçkin Pirim ve Can Akgümüş.

Türkiye’nin Modernist, Post-modernist ve İlişkisel Estetik görsel üretim süreçleri bulunduğu bölge açısından özgün ve benzersizdir. Çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçılar siyasal, ekonomik, kültürel çetin değişimleri göğüsleyerek, Modernist ve Post-modernist aşamalardan geçerek günümüze özgü teknik ve biçimlerde resim, fotoğraf, üç boyutlu yapıtlar ürettiler. Bu üretimi değerlendirerek korumayı üstlenen Evliyagil Müzesi Koleksiyonundan seçilmiş̧ yapıtlarla oluşturulan bu sergi, epistemolojik krize karşı savunma ve direnme seçeneği olarak düşünme eylemi ile sanat üretimi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Koleksiyondan özellikle soyut sanat olarak değerlendirilen yapıtlar seçildi. Bu yapıtlara eşit biçimde hazırlanacak metin levhaları eşlik ediyor. Bu seçim, Rudolph Arnheim’ın “Düşünme imgeleri gerektirir, imgeler de düşünce içerir. Bu yüzden görsel sanatlar görsel düşünmenin yuvasıdır.” sözlerinden kaynaklanıyor.

Sanatçıların yaşadıkları dönemlerin siyasal, ekonomik, toplumsal koşulları içinde farklı görüşler, amaçlar ve tekniklerle üretilmiş olan bu resimler arasındaki temel bağlantı da bütün sistem olumsuzluklarına karsın özgür düşüncenin varlığıdır. Sanat yapmak, düşünme süreci, düşüncenin üretim sürecine dönüşme aşamaları ve üretimin görsel sonucu olarak tanımlanırsa, sanatçılar için bu süreçlerin hangisi daha önemlidir diye sorulduğunda, yanıtın düşünme süreci olması temel değerlendirme açısıdır. Düşünme sürecinin işlevi, sanatçının mevcut düzen aşamalarındaki duruşunu da belirler. Dolayısıyla, yapıtların oluşturduğu görsel metaforlar dünyasının tanımlanmasında iki önemli öge sanat yapıtının düşünsel süreci ve sanatçının bu düşünme süreci bağlamında duruşu birbirini tamamlayıcıdır. Sanat yapıtı bu açıdan bakıldığında bir sonsal ürün değil, düşünmenin aşamalarına bağlı değişken üretimdir.

Kaybolan Aracı

15.09.2018 – 30.12.2018

Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli proje ve sergilerin de gerçekleştiği ArtOda, Aylime Aslı Demir küratörlüğünde 20 sanatçının üretimlerin buluştuğu “Kaybolan Aracı” sergisini 15.09.2018 – 30.12.2018 tarihleri arasında ağırlamaya hazırlanıyor.  

Küratör: Aylime Aslı Demir

Kurada Yer Alan Sanatçılar:
Ardıl Yalınkılıç, BAÇOY KOOP, Belit Sağ, Coşkun Aşar, Erdem Taşdelen, Gökçe Yiğitel, Gökçe Erhan, Hüseyin Arıcı, İlhan Sayın, İris Ergül, İz Öztat, Kemal Özen, Kerem Ozan Bayraktar, Metin Çelik, Mustafa Avcı, Roland Topor, Serkan Çalışkan, Sevinç Çalhanoğlu, Silva Bingaz, Yavuz Erkan 

Sergi süreci, bu sürece dahil olmak isteyen, 20 sanatçının katıldığı bir kura ve çekilen her yeni kurayla değişecek yeni bağlamlar ile oluşacak. Kurayla örgütlenen sergi alanında, sadece kaybolan bir aracı olan küratör ve kura sonucu bir araya gelen eserlerin yeni bağlamlarını oluşturup ve sonrasında hemen ortadan kaybolan bir deneyim alanı yaratmaya çalışacak. Her kuranın ardından yeniden kurulan mekan, serginin- sanat eserlerinin güncel, geçici bağlamını oluşturacak.

Bu sergi “Küratör”ün iktidarını sorguladığı, onun “sergideki tüm kararları alan-bağlamı kuran kişi” konumunu zan altında bırakmayı amaçladığı ve küratörü sergi hiyerarşisinin tepesinden, eşdeğerlik düzlemine indirmek istediği için, kavramın üstünü çizmek istiyor: Küratör. Elbette sanatçıların ve işlerin seçimi, bir kararı gerektiriyor; dolayısıyla bir serginin olanaklı olabilmesi için bir tür küratörlük zorunlu. Ancak bu sergideki kürasyon, mutlak iktidarı zan altındaki bir küratörün kürasyonu... İşte bu yüzden sergi, küratörü üstü karalanmış kelimeler arasına alıp, bu toplumsal tipin tüm sorumluluklarını sahiplenmek yerine kaybolan bir aracı olarak tanımlamanın peşinde.

Etkinlik Takvimi

Düşünme İkonları Konuşma Dizisi

13 Ekim 2018, 15:00
İmge ve Eylem

Beral Madra
Fırat Arapoğlu
İlker Cihan Biner

---

27 Ekim 2018, 14:00
Selim Turan: Hayatı ve Sanatı

Dilek Karaaziz Şener

---

17 Kasım 2018, 15:00
Freud, Gündüz Düşleri: Ritme Kapılmak

Esra Aliçavuşoğlu
Nazlı Pektaş

---

23 Kasım 2018, 14:00
Düşünme Bariyerleri:
Sanatın Erişilmezlikleri

Süreyya Evren

---

21 Aralık 2018, 14:00
İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları

İoanna Kuçuradi
Günnur Özsoy

---

28 Aralık 2018, 15:00
Paçavra Kilimden Abstraksiyona: 
Gelenekler ve Modernlikler

Ahu Antmen

Konser Serisi: Baroque&Modern

13 Ekim 2018, 18:30
Stabat Mater

Elif Canbazoğlu
İrem Kırgız
KK Barok

---

17 Kasım 2018, 18:30
Çağdaş Flüt Retrospektifi

Cem Önertürk

---

28 Aralık 2018, 18:30
Esrarengiz Sonatlar

Önder Baloğlu
KK Barok

---

4 Şubat 2019, 18:30
Mekanlar

Garth Knox
Diamanda La
Berge
Dramm

---

21 Mart 2019, 18:30
Mahal: Ses Yerleştirmesi

Engin Dağlık
Bilkent Kompozisyon

---

7 Nisan 2019, 18:30
Sacher Varyasyonları

Gökhan Bağcı

---

30 Mayıs 2019, 18:30
Güzel ve Sahipsiz

Ellen Jewett

Evliyagil Dolapdere

İstanbul’un yeni sanat ve kültür bölgesi haline gelen Dolapdere’de kar amacı gütmeyen sergi mekanı olarak hayata geçirilen Evliyagil Dolapdere, yerel ve uluslararası sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek kişisel ve karma sergileri ağırlayan bir sergi mekanı olarak hayal edildi. 

İlk sezonunda sergi ve projelerini Beral Madra küratörlüğünde gerçekleştirecek olan Evliyagil Dolapdere resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, performans, yeni medya gibi çeşitlilik gösteren üretimlere ev sahipliği yapmayı hedefliyor. 

2016 yılında Ankara’da açılan Müze Evliyagil’in ardından, İstanbul’da da sanata üretimlerin genç veya kıdemli olmalarını gözetmeksizin hem kişisel sergiler, hem de yerel ve uluslararası sanatçıların katılımı ile gerçekleşen karma sergilerin düzenlenebileceği iki kata yayılan 130 m²’lik bir sergi ve proje alanı kazandırıyor.

Müze Evliyagil

Koleksiyonerlerin eserlerini galerilerde birkaç hafta süren sergilerden, birkaç gün ile sınırlı fuarlardan, herşeyin birkaç dakika içinde kararlaştırıldığı müzayedelerden ya da sanatçı atölyelerinden satın aldıklarını düşündüğümüzde, pek çok eserin yeterince izlenmeden, farkedilmeden kişilerin ‘mahrem’ mekanlarına girdiğini rahatlıkla varsayabiliriz.

Sarp Evliyagil, kendi koleksiyonunda yer alan bu  ‘görünmez’ eserlerin, izlemek isteyen herkese açılmasını, başka bir deyişle ‘müzeleşmesini’ hedefliyor.

Müze Evliyagil, Ajanstürk’ün Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Evliyagil’in mesleği gereği ilgi duyduğu özgün baskı dizileri ve koleksiyonunu farklılaştıran dev ölçekli heykellerinde aralarında yer aldığı  yüzlerce eser içinden seçilenleri, belirli aralıklarla ve farklı odaklar etrafında düzenlenecek sergilerle kamusallaşmasını sağlıyor.

2008 yılında ortaya çıkan Müze Evliyagil fikri, 2014-2015 yılları arasında, İncek’te, ‘merkezden uzak bir merkez’de gerçekleşen inşaat ile Ankara’da sanata, üç kata yayılan 750 m2’lik bir sergi alanı, heykel bahçesi, film salonu ve kütüphane kazandırıyor.  

Ziyaret ve İletişim

Turgut Özal Bulvarı 

Şevket Evliyagil Sokak No: 1
İncek / Ankara

t (312) 460 11 06
e info@muzeevliyagil.com

Ziyaret gün ve saatleri:
Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar 
11.00 - 17.00 arası

Giriş ücretsizdir.

 

Güvenpark'tan 09:3012:05 ve 15:25 saatlerinde kalkan 192 numaralı İncek otobüslerine binebilirsiniz.
İnilmesi gereken durak, Çınar Kasrı'nın karşısındaki, 44-10545 numaralı Bahar Konakları durağıdır.

 
 
Basın sponsoru